Serveis

vila2

  • Definició de l'estratègia diferencial i pla de màrqueting i comunicació del municipi per potenciar-ne la marca.
  • Implantació de les accions del Pla de màrqueting i comunicació.
  • Pla de comunicació externa: creació d’eines on line i off line per difondre la marca i gestió de mitjans de comunicació.
  • Pla de comunicació interna adreçat als residents, autòctons que viuen fora del municipi i els coneixedors del territori, per tal d’aconseguir la seva participació activa en la promoció de la marca.
  • Organització d'ajuntaments: estudi, definició i implantació de l'estratègia d'organització de l'ajuntament, perquè sigui més eficient.
  • Formació de l’equip de govern de l'ajuntament o del consistori en comunicació persuasiva, amb la finalitat de contribuir a comunicar l’atractiu de la marca.
  • Formació d’empresaris i membres d’associacions del municipi en habilitats comercials, útil per als seus negocis o associacions, i per a la promoció del municipi.